fbpx

10 Digital Consumer Trends ในอาเซียนจากรายงานของ Meta

สรุปข้อมูลน่าสนใจจากรายงาน Southeast Asia’s Digital Consumer: A new stage of evolution ของ Meta และ Bain & Company เกี่ยวกับ Digital Consumer Trends ปี 2023 จะมีข้อมูลอะไรที่แบรนด์ออนไลน์ควรรู้บ้าง วันนี้เราสรุปมาให้แล้วค่ะ

COVID-19 ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้ใช้ดิจิทัลจะเปลี่ยนไป

ช่วงเวลาการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคก็เริ่มเปลี่ยนไป การซื้อขายต่าง ๆ ก็เปลี่ยนจากออฟไลน์มาอยู่บนออนไลน์มากขึ้น แต่เมื่อสถานการณ์แพร่ระบาดผ่านไป เราก็ยังต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจ และปัญหาต่าง ๆ อีกมากมาย นั่นทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคยังคงมีความเปลี่ยนแปลง ซึ่งรายงานฉบับนี้จะช่วยให้แบรนด์ออนไลน์สามารถมองเห็นถึงแนวทางที่เปลี่ยนไปของพฤติกรรมผู้บริโภค และวางแผนการทำธุรกิจ รวมถึงวางแผนการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

10 Digital Consumer Trends ในภูมิภาค Southeast Asia’s

1. แนวโน้มเศรษฐกิจในระยะยาวของอาเซียนยังดูดี เมื่อเทียบกับทั้งโลก

จากรายงานคาดว่า อาเซียนจะได้รับผลกระทบในแง่เศรษฐกิจน้อยกว่าภูมิภาคอื่น ๆ ของโลก โดยมีการคาดการณ์การเติบโตของอัตราเงินเฟ้อที่น้อยลงกว่าภูมิภาคอื่น ในขณะที่ จำนวนประชากรที่อยู่ในวัยทำงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อรายได้ครัวเรือนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และอาเซียนยังมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดการส่งออก และการเป็นปลายทางของการลงทุนเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ อย่างประเทศจีน

2. การทำงานของผู้บริหารระดับสูงยังคงเผชิญกับความยากลำบาก

ด้วยภาวะเศรษฐกิจและสังคมมีความไม่แน่นอน ทำให้ผู้บริหารระดับสูงต้องเผชิญกับความกดดัน และความท้าทายที่ไม่เคยเจอ และยังต้องคิดหากลยุทธ์เพื่อนำธุรกิจให้ผ่านความสภาวการณ์นี้

โดยผู้บริหารกว่า 92% คิดว่าในช่วง 2-3 ปีนี้ สภาวะเศรษฐกิจจะยังคาดเดาทิศทางได้ยาก ทำให้ต้องเตรียมองค์กรให้พร้อมรับมือในทุกสถานการณ์

นอกจากนี้ผลกำไรของธุรกิจยังลดลง รวมถึงการเปลี่ยนงานของพนักงานจำนวนมาก ทำให้ผู้บริการระดับสูงต้องมองหามาตรการรับมือ เพื่อไม่ให้ธุรกิจล้มลง

จากผลการสำรวจพบว่า ผู้บริหาร 91% กำลังวางมาตรการปรับลดต้นทุน 82% วางแผนที่จะขึ้นราคาสินค้าหรือบริการ และ 27% กำลังปรับกระบวนการจัดการการผลิตให้เข้ากับพื้นที่ เพื่อลดต้นทุนและสร้างความได้เปรียบในระยะยาว

3. E-Commerce ยังคงเติบโต แม้ว่าจะช้าลงเมื่อเทียบปีต่อปี

ภาพรวมการช้อปปิ้งในภูมิภาคนี้ ก็ยังคงมีการเติบโต แม้ว่าจะเติบโตจะช้าลงเมื่อเทียบแบบปีต่อปี แต่มูลค่าตลาดโดยรวมของอีคอมเมิร์ซในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2027

ซึ่งการที่อัตราการเติบโตลดลง ก็น่าจะมาจากการเปิดเมือง ทำให้ผู้คนออกไปช้อปปิ้งออฟไลน์ได้เพิ่มขึ้น แต่ถึงอย่างไรก็ตาม การช้อปปิ้งออนไลน์ก็ยังไม่ได้หายไป ในแง่ของมูลค่าการซื้อขายรวม (GMV) คาดว่าน่าจะเติบโตได้ถึง 17% จาก 129,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2022 จะเพิ่มไปถึง 280,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2027

ecommerce-sale - Digital Consumer Trends

และจากในภาพด้านบนจะเห็นว่าสำหรับประเทศไทย มีมูลค่าการซื้อขายของอีคอมเมิร์ซสูงเป็นอันดับสองในภูมิภาค รองจากอินโดนีเซีย โดยคาดการณ์ว่าในปี 2023 นี้จะเติบโตเพิ่มขึ้น 18%

4. ผู้บริโภคทั่วโลกต้องการประสบการณ์ที่ผสมผสานทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์

ผู้ซื้อกว่า 80% ยังคงพึงพอใจในการค้นหาข้อมูลสินค้า และประเมินผลการใช้งานสินค้าผ่านระบบออนไลน์ แต่เริ่มมีผู้ซื้อกว่า 41% ที่ใช้การซื้อออฟไลน์เข้ามาเชื่อมโยงในขั้นตอนของการซื้อสินค้า ซึ่งจะเห็นได้ว่าออนไลน์กับออฟไลน์เป็นช่องทางที่ควรเชื่อมต่อกัน นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้กลยุทธ์แบบ O2O มีความสำคัญเป็นอย่างมาก

o2o - Digital Consumer Trends

และในภาพด้านบนก็คือ % ของผู้ซื้อที่มีการใช้ออนไลน์ในขั้นตอนต่าง ๆ ของการเลือกซื้อสินค้า

5. Video บน Social Media เป็นช่องทางที่ทำให้แบรนด์เข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น

Social Media เป็นช่องทางที่ทำให้แบรนด์เข้าถึงลูกค้าได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งมากถึง 50% ของช่องทางทั้งหมด และในสื่อโซเชียลมีเดียเอง โดยวิดีโอถือเป็นมีเดียหลักที่ถูกรับชมมากที่สุด

social-video - Digital Consumer Trends

ทั้งนี้การเติบโตของ Video บนโซเชียล มีการเติบโตขึ้น 3 เท่าจากปี 2020 ถึงปี 2022 โดยมีอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้นที่ 70%

6. ผู้ซื้อเปิดใจรับแบรนด์ใหม่เสมอ และเลือกซื้อจากความคุ้มค่า

กว่า 53% ของผู้ทำแบบทดสอบกล่าวว่า แบรนด์ที่ตนซื้อสินค้ามากที่สุดนั้นไม่ใช่แบรนด์เดิม แต่เลือกที่จะค้นหาสินค้าที่มีความคุ้มค่าทั้งในแง่ราคาและตัวผลิตภัณฑ์ ซึ่งการเลือกซื้อนี้เกิดขึ้นในแพลตฟอร์มมากกว่าแต่ก่อน นอกจากนี้ ผู้บริโภคยังแสวงหาการมีส่วนร่วมมากขึ้น มีการเข้าถึงวีดีโอ และส่งข้อความหาแบรนด์มากขึ้น ดังนั้นแบรนด์จึงควรอยู่ในหลากหลายพื้นที่ เพื่อเข้าถึงลูกค้าได้ทุก Touchpoint

7. ความพึงพอใจในการซื้อสินค้าออนไลน์ลดลง

ระดับความพึงพอใจในการช้อปปิ้งในแพลตฟอร์มชั้นนำ ลดลงเหลือเพียง 35% จากเดิมที่อยู่ที่ 53% ซึ่งการลดลงของระดับคะแนนความพึงพอใจในครั้งนี้มาจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นราคาสินค้าที่สูงขึ้น หรือคุณภาพสินค้าที่ลดลง

แต่หากเรามองในมุมกลับ ตัวเลขที่ลดลงนี้ หมายถึงโอกาสที่เราจะสามารถสร้างความประทับใจให้ลูกค้าได้มากขึ้น ซึ่งหากเราทำได้ ก็จะช่วยให้มีโอกาสเอาชนะคู่แข่งในตลาดได้

8. Content Creator มีผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

เกือบ 1 ใน 3 ของผู้ตอบแบบสำรวจจัดอันดับให้วิดีโอเป็นช่องทางที่เขาใช้สำหรับการค้นหาข้อมูลสินค้าและบริการ รวมถึงหาข้อมูลรีวิวมากที่สุด รวมถึง 1 ใน 3 ของผู้ตอบแบบสำรวจยังบอกอีกว่า เขาซื้อสินค้าที่เกี่ยวข้องกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์และการสตรีมมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และ 63% ของผู้ตอบแบบสำรวจเคยใช้การส่งข้อความถึงธุรกิจในปี 2022

watching-video- Digital Consumer Trends

ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่า การสร้างคอนเทนต์โดยเฉพาะรูปแบบวีดีโอ มีความสำคัญมาก ๆ กับธุรกิจ รวมถึงการสร้างช่องทางที่ทำให้เกิดการพูดคุย และเข้าถึงแบรนด์ได้ง่ายก็สำคัญไม่แพ้กัน และนอกจากนี้ในรายงานก็ได้เห็นการเพิ่มขึ้นของเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยครีเอเตอร์ในภูมิภาคอีกด้วย

9. อาเซียนถือเป็นผู้นำในการลงทุนด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้าน Fintech

เมื่อเทียบกับทั่วโลกแล้ว ภูมิภาคของเรามีการลงทุนในแง่เทคโนโลยี โดยเฉพาะในด้านของ e-Wallets, cryptocurrency and non-fungible tokens สูงกว่าภูมิภาคอื่น และ 7 ใน 10 ของผู้ตอบแบบสอบถามยังเข้าถึงเทคโนโลยีอย่าง Metaverse แล้วอีกด้วย

10. ธุรกิจต้องปรับตัวให้ไว เพื่อป้องกันการถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

สำหรับข้อสุดท้ายนี้ รายงานบอกว่าธุรกิจต้องปรับตัวให้ไว เพราะปัจจัยด้านเศรษฐกิจ หรือการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนั้น ล้วนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่แน่นอน และลูกค้าของคุณจะไม่นั่งรอให้คุณค่อย ๆ ปรับตัวอีกต่อไป ดังนั้นถ้าคุณปรับตัวช้า ก็จะทำให้คุณถูกทิ้งไว้ข้างหลังอย่างแน่นอน


และนี่ก็คือ สรุป 10 Trends Southeast Asia’s Digital Consumer จากรายงานของ Meta ที่เรานำมาฝากกันนั่นเองค่ะ ซึ่งหากกับทั่วโลก ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรา ก็ถือได้ว่ายังโชคดีในแง่ของสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงยังมีพื้นฐานการเติบโตของเทคโนโลยีที่ดี แต่สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญก็คงไม่พ้นเรื่องของการปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และการเชื่อมโยงออนไลน์กับออฟไลน์เข้าด้วยกัน เพื่อให้แบรนด์ของเรามีโอกาสเข้าถึงผู้ซื้อได้มากขึ้นนะคะ

แหล่งข้อมูล

 

อ้างอิงข้อมูลจาก… สรุป 10 Digital Consumer Trends ในอาเซียนจาก Meta

สวัสดีค่ะ LnwX Blog ขออนุญาตเก็บ Cookie ของคุณนะคะ Cookie ที่เราเก็บมีไว้เพื่อการพัฒนาปรับปรุงบทความต่าง ๆ ในบล็อกของเรา เพื่อให้เป็นบล็อกที่ตรงกับความต้องการของคุณมากขึ้น รวมถึงเราจะมีการใช้เพื่อทำการตลาดในการนำเสนอเนื้อหาที่คุณน่าจะสนใจให้กับคุณ หากคุณอยากให้เรานำเสนอข้อมูลที่ถูกใจคุณ รบกวนกด "ยินยอม" ให้เราได้เก็บข้อมูลด้วยนะคะ ทาง LnwX Blog ต้องขอบคุณที่คุณอนุญาตให้เราเก็บ Cookie ด้วยค่ะ แต่หากคุณไม่ต้องการให้เราเก็บข้อมูลก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ที่ ตั้งค่า นะคะ และคุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว ค่ะ

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็นค่ะ

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • GoogleAnalytics

  คุ้กกี้นี้จะเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ หากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้คุ้กกี้นี้เราจะไม่สามารถวัดผลและปรับปรุงเว็บไซต์ได้

 • Facebook Pixel

  คุ้กกี้นี้จะเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง พัฒนาเว็บไซต์ และเก็บข้อมูลเพื่อการโฆษณา หากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้คุ้กกี้นี้เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงเว็บไซต์ รวมถึงการปรับปรุงพัฒนาโฆษณาของเราได้

Save