fbpx

SME Online ชวนแบรนด์ (ภาคกลาง) ร่วมโครงการ พร้อมรับสิทธิประโยชน์ฟรี

LnwX ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing หรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ SME Online by OSMEP เพื่อสนับสนุนส่งเสริมแบรนด์ออนไลน์ในพื้นที่ภาคกลาง ให้มีศักยภาพ และยอดขายที่เพิ่มขึ้น Please follow and

Read more