LnwX แจ้งหยุดการให้บริการตอบข้อสงสัยต่าง ๆ ชั่วคราว ในวันที่ 10 – 12 มกราคม 2563

เนื่องจากในระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2563 ทาง LnwX ได้จัดให้มีกิจกรรมสัมมนาประจำปีขึ้น ทีมงาน LnwX จึงต้องขอหยุดการให้บริการถามตอบข้อสงสัยในการใช้บริการต่าง ๆ ที่มิใช่ปัญหาเร่งด่วนเป็นการชั่วคราวในทุกช่องทาง สำหรับวันดังกล่าว Please follow and like us:20

Read more