SME Online ชวนแบรนด์ (ภาคกลาง) ร่วมโครงการ พร้อมรับสิทธิประโยชน์ฟรี

LnwX ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing หรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ SME Online by OSMEP เพื่อสนับสนุนส่งเสริมแบรนด์ออนไลน์ในพื้นที่ภาคกลาง ให้มีศักยภาพ และยอดขายที่เพิ่มขึ้น Please follow and

Read more

LnwX แจ้งหยุดการให้บริการตอบข้อสงสัยต่าง ๆ ชั่วคราว ในวันที่ 10 – 12 มกราคม 2563

เนื่องจากในระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2563 ทาง LnwX ได้จัดให้มีกิจกรรมสัมมนาประจำปีขึ้น ทีมงาน LnwX จึงต้องขอหยุดการให้บริการถามตอบข้อสงสัยในการใช้บริการต่าง ๆ ที่มิใช่ปัญหาเร่งด่วนเป็นการชั่วคราวในทุกช่องทาง สำหรับวันดังกล่าว Please follow and like us:

Read more