How To เชื่อมข้อมูล Google – Facebook เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณา

การทำโฆษณาในยุคนี้ จะทำเพียงช่องทางเดียวก็คงไม่ดี เพราะในแต่ละช่องทางการโฆษณา ก็สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้แตกต่างกัน ตามแต่ Behavior ของเขาเหล่านั้น ซึ่งช่องทางที่เป็นแบรนด์ออนไลน์นิยมใช้กันในปัจจุบัน ก็เห็นจะหนีไม่พ้นการโฆษณาผ่าน 2 แพลทฟอร์มยักษ์ใหญ่อย่าง Google และ Facebook บทความนี้เราจึงจะนำเสนออีกหนึ่งวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการทำโฆษณาในสองช่องทางนี้ ด้วยการเชื่อมข้อมูลลูกค้าของเรา ที่มีข้อมูลอยู่ในทั้งสองแพลทฟอร์มเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณาออนไลน์ของแบรนด์ให้ดีมากยิ่งขึ้น รู้จักกับ Tracking ของ

Read more