[Update] พื้นที่การแสดงผลโฆษณาสินค้า (Shopping Ads)

เชื่อว่าทุกคนที่ทำโฆษณาสินค้าจะต้องเคยตั้งค่าพื้นที่การแสดงผลโฆษณา และคงมีข้อสงสัยว่าการลงโฆษณา Google Shopping Ads ผ่านระบบของ LnwX นั้นไม่มีการตั้งค่าในส่วนนี้ แล้วสินค้าในโฆษณาของเราจะแสดงผลที่ใดบ้าง บทความนี้เราจึงจะมาไขข้อข้องใจให้กับทุกท่านกันค่ะ Update 05/10/2020 : Google ได้เพิ่มส่วนการแสดงผล Google Shopping Ads ใหม่ ใน

Read more